Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
Strona rzymskokatolickiej parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu i klasztoru franciszkanów w Brzezinach

Pokój i DobroGRUPY ANIMACYJNE


Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że władze państwowe wprowadziły nowe ograniczenia odnoszące się do zgromadzeń liturgicznych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nakazuje: „Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych, pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych.”

Kuria Metropolitalna Łódzka
"Link do transmisji wieczornych Mszy św. o godz. 18 oraz niedzielnych Mszy św. o godz. 8.30 i 11.30 w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach w serwisie Youtube:


"Link do strony parafii. pw. św. Franciszka z Asyżu na portalu FacebookKontakt z parafią pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach jest możliwy poprzez numer tel. 046-874-21-45, e-maila:franciszkanie.brzeziny@gmail.com lub wiadomości na portalu Facebook.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2020 ROKU.Szanowni Rodzice.

W związku z licznymi pytaniami o termin Pierwszej Komunii Świętej waszych Dzieci pragnę przekazać, że w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną w Polsce nie jestem jako proboszcz parafii zagwarantować bezpieczeństwa dzieciom i wam rodzice oraz waszym rodzinom w wyznaczonym czasie - 17 maja. Ten wcześniej wyznaczony dzień Pierwszej Komunii Świętej musi ulec zmianie. Na obecną chwilę nie jestem w stanie przedstawić nowej daty uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Data ta będzie zależna od decyzji Władz Polski o zniesieniu zagrożenia epidemiologicznego.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

z poważaniem
o. Benedykt Kordula OFM
proboszcz
Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach


Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

ZarządzenieW związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

2. zaległe terminy bierzmowania - po ustaniu epidemii - należy ustalić z Księżmi Biskupami

Ks. dr Zbigniew Tracz                     Grzegorz Ryś
                  Kanclerz                            Arcybiskup Metropolita Łódzki

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej ŁódzkiejKuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zobowiązuje od dnia 14 marca 2020 roku wszystkich duchownych i wiernych świeckich przebywających na terenie Archidiecezji Łódzkiej do przestrzegania następujących po-stanowień:

1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpo-średnią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce prosimy, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz świątyni nie przebywało więcej niż 50 osób

. 3. Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały mię-dzy sobą większe odległości.Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycz-nego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dło-nie.

4. Usilenie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powi-nien zdezynfekować dłonie.

5. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

6. Prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych.

7. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieżyi dorosłych.

8. Do 4 kwietnia włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.

9. Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefo-niczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii ina stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

10. Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w in-tencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb me-dycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świec-kich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.Biskup Ireneusz Pękalski Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 14 marca 2020 roku KO-1.5.2.-272/2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                              Niedziela Palmowa - 5 kwietnia 2020

1. Przeżywamy w liturgii Niedzielę Palmową, pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

2. W związku z wprowadzonym ograniczeniem liczby uczestników nabożeństw liturgicznych zostaje odwołana dzisiejsza Koronka do Bożego Miłosierdzia i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Także dzisiaj, jak było zapowiadane nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa palm. Zwracamy się z prośbą, aby osoby które pragną przystąpić do spowiedzi umówiły się telefonicznie na spowiedź. W czasie panującej epidemii spowiedź będzie odbywać się w wyznaczonym i przygotowanym miejscu poza konfesjonałami. Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zmian. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę kapłani będą pełnić dyżur w czasie porannych Mszy św. i popołudniu od godz. 17.45. Obowiązuje zarządzenie o ograniczonej ilości 5 osób oczekujących na spowiedź. Przypominamy, że to ograniczenie 5 osób dotyczy także ilości uczestniczących we Mszy św. oraz uczestników liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

3. Z racji panującej epidemii nie będzie odwiedzin chorych z Komunią Świętą przed Świętami

4. W Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do " Ciemnicy" i adoracja do godz. 21.00 .

5. W Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa lekkie). Liturgia tego dnia w naszym kościele rozpocznie się o godz.18.00. W czasie liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć krzyżowi poprzez przyklękniecie lub skłon bez pocałunku czy dotyku. Adoracja w " Grobie Pańskim" do godz. 22.00. Pamiętajmy o zachowaniu środków bezpieczeństwa i ilości uczestników liturgii i adoracji.

6. Wielka Sobota - Liturgia rozpocznie się o godz. 19.00. W tym dniu NIE BĘDZIE tradycyjnego poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym do którego to obrzędu zachęcamy. Tekst modlitwy dostępny jest na naszej stronie internetowej , jak również na stronie Archidiecezji Łódzkiej.

7. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. - Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00. Nie będzie w tym dniu procesji rezurekcyjnej. Zamiast procesji będzie chwila adoracji w Grobie Pańskim, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Msza św. Pozostałe Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym. W sprawie ilości uczestników na Mszach świętych od 12 kwietnia należy dostosować się do ewentualnych nowych przepisów wydanych przed Rząd Polski, a jeśli nie ulegną zmianie istniejące zachowujemy ograniczoną ilość 5 osób. Bardzo prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zasad.

8. Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny w porządku niedzielnym.

9. Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony parafialnej i Facebooka, gdzie niejednokrotnie z dnia na dzień pojawiają się nowe ogłoszenia i zmiany dostosowane do zaleceń Władz.

10. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach św. transmitowanych w dni powszednie o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 8.30 i 11.30 z naszego kościoła klasztornego. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana : śp. Irena Dębska i śp. Janina Ratajska. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie....

12. Wszystkim Wam drodzy Parafianie, Dobrodzieje i Sympatycy dziękujemy za dobro jakim darzycie nasz klasztor i naszą wspólnotę. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za każde dobre słowo, za ofiary na funkcjonowanie naszego klasztoru w tych trudnych czasach. Dziękujemy Wam, za każdy " wdowi grosz" którym chcecie sie podzielić w tych niełatwych czasach. Ze swej strony zapewniamy, że pamiętamy o was w naszych modlitwach. Życzymy Wam , aby ten czas Wielkiego Tygodnia był czasem spokojnym, a Dobry Bóg niech obdarza Was i waszych bliskich zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Szczęść Boże.