Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Archiwum 2010


PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

golab
Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, by doskonalej włączyć się w życie Kościoła i mocniej zobowiązać się, by jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, szerzyli i bronili wiary katolickiej słowem i czynem.
Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
Budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych i zewnętrznych więzi z Kościołem; dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie wiary, głoszenie jej i jej obronę; osobiste zaangażowanie apostolskie; odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia; odważne kroczenie drogą zbawienia, poprzez pobożne życie, apostolstwo, służenie bliźnim i udziałem w liturgii dla uświęcenia i wspólnego wielbienia Boga.
Jak przygotowujemy się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej?
Kandydaci uczestniczą regularnie na katechezę szkolną oraz biorą udział w niedzielnej Mszy świętej o godz. 10.00. Ponadto angażują się w nabożeństwach okresowych: Droga krzyżowa, Gorzkie żale, rekolekcje dla młodzieży od 14 do 17 marca oraz w misjach parafialnych od 21 do 27 marca 2010 r.
Natomiast w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie na Sali „Pokój i Dobro”, gdzie młodzież pogłębia swoją formację duchową oraz zdaje przed kapłanem materiał katechetyczny.
bierzmowanie w roku 2009, którego udzielił ks. abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki
Terminy miesięcznych spotkań:
24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 4 maja – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 6 maja – próba, 8 maja – spowiedź przed bierzmowaniem i próba. (Informacje uzyskasz u o. Zenona).
Grupie około 40 kandydatów z Parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach, sakramentu bierzmowania w dniu 9 maja 2010 r. o godzinie 13.00 udzieli sufragan archidiecezji łódzkiej, ks. bp Ireneusz Pękalski.