Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Archiwum 2010


List Ojca Proboszcza do Parafian i Sympatyków kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów

Drodzy w Panu Parafianie i Sympatycy naszego kościoła i klasztoru franciszkańskiego!

Przeżywamy wyjątkowy Rok dla Kościoła Łódzkiego - jest to Rok nawiedzenia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz pierwszą rocznicę powstania naszej Parafii. Natomiast jako wspólnota zakonna w Brzezinach, wraz z całym Zakonem św. Franciszka, w minionym roku 2009 - przeżywaliśmy wielki jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu. Jest to więc dla nas wszystkich wyjątkowy czas. Pragniemy ten czas przeżyć szczególnie jako duchową odnowę i zbliżenie się do Boga. Chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za wszystko to czym nieustannie nas obdarza. Pomogą nam w tym Pierwsze Misje Parafialne, które rozpoczną się już w przyszłą niedzielę.

Misje to czas szczególny, to czas poświecony Bogu, czas zbawienia, przebaczenia i pojednania, czas darowania noszonych w sercu urazów.

Przybędą do nas Ojcowie Misjonarze, aby przez tygodniowe praktyki misyjne: modlitwę, Słowo Boże, sakramenty otworzyć nasze serca na działanie Łaski Bożej, która pomoże nam na nowo wzbudzać chrześcijańską nadzieję, wzmacniać wiarę i rozpalać miłość, by dochować wierności Chrystusowi.

Do Misji trzeba się przygotować. Trzeba uczynić swe serce i swoją duszę podatną na przyjęcie Słowa Bożego, na żywy głos wołającego Boga do nas: „nie zatwardzajcie serc, Zbawienia Nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi – może ostatni raz ?”

Droga Siostro, Drogi Bracie, przyjmijcie nasze serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Postarajcie się tak dysponować danym wam przez Boga czasem, by mieć go dla Niego na tyle, by poddać się Jego kierownictwu. Otwórzcie serca na działanie Ducha Świętego, niech On przemienia Wasze życie.

Oczekując Was, pozdrawiamy franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”
Proboszcz
o. Zbigniew Rogowski OFM
i Duszpasterze Parafii św. Franciszka z Asyżu
Wielki Post - 2010 r.