Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Archiwum 2011


Konkurs Papieski

KONKURS PAPIESKI
Z OKAZJI WYNIESIENIA
NA OŁTARZE
JANA PAWŁA IIJAN PAWEŁ II
W MOICH OCZACH”

Jak zapamiętałeś papieża Jana Pawła II, co pozostawił nam w swoim nauczaniu, jak go widziałeś w czasie jego pontyfikatu.

Co przedstawia nam postać Sługi Bożego, który 1 maja 2011 roku zostanie ogłoszony błogosławionym.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej.
Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne,
rzeźby, plakaty, obrazy, kolaże, etc.

Prace należy składać do 20 kwietnia br. w kancelarii
Parafii św. Franciszka w Brzezinach, ul. Reformacka 1.

Niech udział w tym konkursie będzie wkładem w ukazanie postaci najwybitniejszego Polaka naszych czasów,
z którym wciąż czujemy się związani.

Na autorów wyróżnionych prac czekają nagrody.

Nagrodą główną jest pielgrzymka do Rzymu.


Regulamin Konkursu Papieskiego

pt. „JAN PAWEŁ II W MOICH OCZACH”

Franciszkanie - Brzeziny 2011 r.

Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości!

Nie lękajcie się być świętymi!


Jan Paweł II (Stary Sącz, 16.06.1999 r.)Cele konkursu:


- Integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania Papieża Jana Pawła II.

- Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych nauką i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II.

- Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz szukania właściwej drogi życiowej.

  - Rozbudzenie postawy twórczej, rozwijanie zainteresowań inspirowanych życiem i działalnością Jana Pawła II.

  - Promowanie twórczości uczniów w środowisku lokalnym.

  Uczestnicy:

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych oraz pozostali chętni.  Warunki uczestnictwa:

  1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w kategorii:

  - praca plastyczna w dowolnej technice (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, itp.)


  2. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 1 pracę.


  3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane uwagę).

  4. Każda praca złożona na konkurs powinna posiadać na odwrocie dołączoną informację: imię i nazwisko , wiek, szkoła oraz klasa.

  Wszystkie prace konkursowe będą wystawione w klasztorze OO. Franciszkanów i Urzędzie Miasta Brzeziny.


  Prace będą nagrodzone w czterech kategoriach wiekowych.

  Konkurs będzie rozstrzygnięty w par. św. Franciszka z Asyżu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy , a laureaci nagrody.

  Wśród laureatów zostanie wylosowana nagroda główna :
  pielgrzymka do Rzymu.

  Kalendarium konkursu:

  1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC - do 20 kwietnia 2011 r.

  2. Powiadomienie laureatów o wynikach - do 15 maja 2011 r.

  3. Wręczenie nagród 12 czerwca na Festynie Franciszkańskim.  Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie i życzymy twórczych pomysłów.

  Miejsce przesyłania prac:

  Kancelaria Parafii Św. Franciszka z Asyżu

  95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 1

  Tel. 46/ 874-21-45
  Organizator konkursu:

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
  Proboszcz o. Zbigniew Rogowski ofm

  Gmina Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny
  Burmistrz Marcin Pluta