Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Dekret o erygowaniu parafi


W celu usprawnienia posługi duszpasterskiej dla wiernych zamieszkałych na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach – po wysłuchaniu zdania zainteresowanych osób – niniejszym dekretem na mocy kanonu 515 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję parafię pw. Świętego Franciszka z Asyżu przy kościele Ojców Franciszkanów Reformatów w Brzezinach.

Nowa parafia powstaje przez wyłączenie części parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach.

Granice nowej parafii stanowić będą:

od strony północnej ul. Traugutta (strona południowa) od Placu Jana Pawła II do ul. Mickiewicza (obie strony) od ul. Traugutta do ul. Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza (strona południowa) od ul. Mickiewicza do ul. Dąbrowskiego;

od strony wschodniej ul. Dąbrowskiego (strona zachodnia) od ul. Sienkiewicza do ul. Składowej, ul. Składowa (strona południowa) od ul. Dąbrowskiego do granicy wsi Kędziorki. Wsie Kędziorki i Tworzyjanki w całości należeć będą do nowej parafii;

od strony południowej północna granica par. Niepokalanego Poczęcia oraz św. Katarzyny w Koluszkach, Najświętszego Serca Jezusowego w Kaletniku, Świętej Trójcy w Gałkowie;

od strony zachodniej droga od granicy par. Gałków do początku ul. św. Anny (strona wschodnia), ul. św. Anny (strona wschodnia) do ul. Wodociągowej, ul. Wodociągowa od ul. św. Anny do ul. Przemysłowej (strona południowa), ul. Przemysłowa (strona wschodnia) od ul. Wodociągowej do ul. Sportowej, ul. Sportowa (strona północna) od ul. Przemysłowej do dawnego dworca PKS, granica dawnego dworca PKS do ul. św. Anny, ul. św. Anny (strona wschodnia) od granicy dawnego dworca PKS do Placu Jana Pawła II od ul. św. Anny do ul. Traugutta. (…)

Dekret niniejszy, który wchodzi w życie w Niedzielę Adwentu 30 listopada 2008 roku, należy podać do wiadomości wiernych w niedzielę 23 listopada br. podczas mszy świętych w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża i w kościele św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

podpisał: Władysław Ziółek, abp Metropolita Łódzki