Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Bierzmowanie


Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrztu świętego:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!”,
  • ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem,
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
  • udoskonala naszą więź z Kościołem,
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu świętego. Podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte duchowe znamię, czyli niezatarty charakter, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swojego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Kandydat do sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W parafii ustalony jest następujący porządek przystępowania do sakramentu bierzmowania:
Przygotowania rozpoczynają się we wrześniu i trwają prawie cały rok.
Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przypada na okres nauki w gimnazjum (kl. I – III).
Bierzmowanie odbywa się każdorazowo na zakończenie nauki w klasie III gimnazjum.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA CZERWIEC 2013


Kandydaci uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy św. a w czwarta niedzielę miesiąca w spotkaniu na sali „Pokój i Dobro”..

Konieczne dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu św.
  2. Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.
  3. Kandydaci spoza parafii zgoda księdza proboszcza parafii do której należą.

Bierzmowany wybiera sobie świadka, który ma ukończone 16 lat i sam przyjął sakrament bierzmowania. Nie może być świadkiem ojciec lub matka kandydata do bierzmowania