Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Chrzest


Chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia. To narodzenie do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana Jezusa jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga Ojca, członkiem Jezusa Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół Święty, Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Pana Jezusa.

Chrzest dziecka należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej.

Konieczne dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC.
  2. zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, jeśli są z poza terenu naszej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności matki / ojca chrzestnej/ go.;
  3. jeżeli dziecko jest z poza terenu parafii, zgoda Proboszcza parafii miejsca zamieszkania.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty. Z sakramentu pokuty można skorzystać przed i podczas każdej Mszy św. W dniu chrztu należy przybyć wcześniej przed wyznaczoną godziną chrztu do zakrystii w celu dopełnienia formalności.Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Warunki jakie powinni spełniać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
- Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
- Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
- Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
- Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.