Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Pierwsza Komunia


Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.
Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów śmiertelnych. Umacnia więzy miłości między komunikującym a Jezusem Chrystusem. Przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Kościół poleca wiernym, aby zawsze przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii i zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku.

Szczególnie ważnym momentem w życiu każdego katolika jest przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 17 MAJ 2020 GODZ. 11.30


  1. Okres przygotowania do Jej przyjęcia trwa przez dwa lata katechezy w szkole.
  2. Dzieci z terenu naszej parafii przystępujące do I Komunii Świętej oprócz katechizacji w szkole wraz z rodzicami winni uczestniczyć w każdą niedzielę we Mszy św. W wyznaczone niedzielę odbywają się spotkania na sali „Pokój i Dobro”.

Konieczne dokumenty:

  1. Rodzice maja obowiązek dostarczyć świadectwo chrztu świętego dziecka, jeśli było chrzczone poza naszą parafią.