Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Małżeństwo


Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych. Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z zamiarem zawarcia małżeństwa na trzy miesiące przed planowana datą ślubu.

Konieczne dokumenty:

  1. Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu..
  2. Dowody osobiste.
  3. Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński).
  4. Zaświadczenia z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego.