Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Namaszczenie chorych


Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Sakrament Namaszczenia chorych może być udzielony:

  • osobie chorej,
  • osobie, która już przyjęła ten sakrament, ale choroba się nasiliła,
  • w niebezpieczeństwie śmierci,

W nagłych przypadkach, można kapłana poprosić do chorego w każdej porze dnia i nocy. Uczynić to może rodzina chorego, sąsiedzi lub sam chory. Odwiedziny chorych przez kapłanów z posługą sakramentalną odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 10.00.

Co należy przygotować?

  1. Rodzina chorego przed przybyciem duszpasterza winna przygotować chorego i mieszkanie.
  2. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, naczynie z wodą święconą i kropidło.
  3. Wzywając kapłana do chorego, należy go poinformować, w jakim stanie chory się znajduje, czy jest przytomny, czy może mówić i czy może przyjąć Komunię świętą.