Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

Posługa zmarłym


Bolesny dla rodziny fakt śmierci kogoś z bliskich zgłaszamy w każdej chwili, możliwie jak najwcześniej, aby ustalić formę i godzinę pogrzebu.

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  1. Akt zgonu;
  2. Zaświadczenie o udzielonych zmarłemu sakramentach;
  3. Jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii, należy również dostarczyć pozwolenie od ks. Proboszcza.
Ceremonia pogrzebu odbywa się w kaplicy cmentarnej w Brzezinach. Po ustaleniu z administratorem cmentarza daty i godziny pogrzebu osoba zgłaszająca pogrzeb zgłasza się do kancelarii parafialnej.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.